Retourbeleid

Retourbeleid voor artikelen

1. Het retourrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de producten te retourneren, op voorwaarde dat de producten ongeschonden en in originele staat kunnen teruggestuurd worden. 

Gepersonaliseerde artikelen en artikelen in solden kunnen niet worden teruggestuurd. 

2. Retourtermijn

De retourtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel ontvangt.

3. Kennisgeving van de retour

Om het retourrecht uit te oefenen, moet u ons (3 Little Stories, Prinses Marie-Joséstraat 10B, 9100 Sint-Niklaas of hello@3littlestories.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te retourneren. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor retourzendingen (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw retourrecht.

4. Naleving van retourtermijn

Om de retourtermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het retourrecht te verzenden voordat de retourtermijn is verstreken.

5. Gevolgen van retour

Als u de overeenkomst retourneert, ontvangt u een waardebon van 3 Little Stories ter waarde van de betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de geretourneerde artikelen. Deze waardebon zal verstuurd worden niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing m.b.t. de retour, op voorwaarde dat het artikel ongeschonden teruggestuurd werd.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de artikelen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de artikelen te retourneren aan ons heeft aan ons (3 Little Stories, Prinses Marie-Joséstraat 10B, 9100 Sint-Niklaas) terug te zenden of the overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u artikelen wil terugsturen)

Aan 3 Little Stories, Prinses Marie-Joséstraat 10B, 9100 Sint-Niklaas:

Ik, (vul naam & voornaam in), deel u hierbij mee dat ik de volgende artikelen van ordernummer (vul ordernummer in) wil terugsturen, besteld op (vul datum in)/Ontvangen op (vul datum in):

  • (vul artikelnummer/artikelnaam in) (vul aantal in) 
  • (vul artikelnummer/artikelnaam in) (vul aantal in) 
  • (vul artikelnummer/artikelnaam in) (vul aantal in) 

Handtekening & datum